Millet İttifakı partilerinden, depremlerle ilgili kanun teklifi

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Yol Açtığı Zararların Giderilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, yaşanan depremin ardından ekonomik yaşama ilişkin bazı önlemlerin alınması amacıyla bu kanun teklifinin hazırlandığı belirtildi.

Gerekçede, bu teklifin Millet İttifakı’nın 30 Ocak 2023 tarihinde açıklanan “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ndeki vaatlerinin ve taşıdığı ortak ruhun ışığında, deprem felaketinden çıkış için yeni, uzun vadeli, kapsamlı ve somut çözümler sunduğu ifade edildi.

Teklifle, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve bölgeyi daha güçlü bir biçimde ayağa kaldırmak, deprem riski yüksek iller başta olmak üzere tüm Türkiye’yi depreme dayanıklı hale getirme amaçlı düzenlemeler önerildiği bildirilen gerekçede, vatandaşların mali açıdan kaygı duymayacakları bir geçiş süreciyle, gelir, üretim, sosyal haklar, yatırım, istihdam, vergi, fatura, kira yardımı, güçlendirme desteği, mülk ve araç edinme konusunda rahatlatılabileceğine değinildi.

Teklifle ayrıca deprem bölgesindeki tarihi ve kültürel varlıkların korunması için sit alanlarına özel düzenlemeler getirildiği, tarihi mirasın korunması adına yeni mali destekler içerdiği belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir