İthal ürünlerde idari para cezaları artırıldı

Bakanlığın ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete’nin 4. mükerrer sayısında yayımlandı.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ile standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

23 kimyasalın ithalatı kontrol altına alındı 

Kayıt dışı üretimde kullanılarak halk sağlığını tehdit edebileceği tespit edilen 23 yeni kimyasalın ithalatı kontrol altına alındı. Ek olarak, beşeri tıbbi ürünlere yönelik, radyoaktif kimyasal elementler ve izotoplara ilişkin denetimin kapsamı genişletildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde insan sağlığı ve güvenliğiyle hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Bakanlığın kontrolüne tabi ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Uluslararası sözleşmelerden kaynaklı taahhütler çerçevesinde florlu sera gazlarının kullanımının kademeli olarak azaltılması amacıyla, ithalatta yapılacak denetimler ve kota tahsisine ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi.

Ayrıca, telsiz ekipmanlarının, “CE” işareti taşıması gereken bazı ürünlerin, oyuncakların, kişisel koruyucu donanımların, tüketici ürünlerinin, yapı malzemelerinin, pil ve akümülatörlerin, tıbbi cihazların, tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin, Sağlık Bakanlığınca denetlenen bazı ürünlerin, araç parçalarının ithalat denetimi tebliğleri yayımlandı.

Anne ve bebek ürünlerine sıkı denetim 

Anne ve bebek ürünlerinin sıkı denetimi için Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği yayımlandı.

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ ile tekstil, konfeksiyon, ayakkabı ve kırtasiye ürün gruplarında yeni ürünler ithalatta denetim kapsamına alındı.

Ağır iş makinelerinin güvensiz veya teknik düzenlemesine aykırı şekilde ülke piyasasına arzının önlenmesi için Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelerin İthalat Denetimi Tebliği yayımlandı.

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği yer aldı. Tebliğ ile bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında yapılacak ticari kalite denetimi için esas alınacak standartlar yıl içerisinde yapılan tadiller dikkate alınarak güncellendi.

Ayrıca, gıda ürünlerinin ithalat denetimi kapsamında kontrol belgesi ve uygunluk yazısı aranan ürünlere ve muafiyetlerden yararlanarak denetime tabi olmadan ithal edilen ürünlere ilişkin düzenlemeler de yapıldı.

Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonu’na bildirilerek göreve başlayan onaylanmış kuruluşlar ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına dair bildirimlerde tutarlılık ve yeknesaklık sağlanmasıyla sistemin sorunsuz işlemesine yönelik usul ve esaslar belirlendiği yeni bir tebliğ de yayımlandı.

İdari para cezaları arttırıldı

Öte yandan, Bakanlığın “7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliği” kapsamında söz konusu cezalar, yüzde 58,46’lık yeniden değerleme oranında artırıldı.

Söz konusu kanuna aykırı hareket edenler 33 bin 679 lira ile 2 milyon 405 bin 665 lira arasında değişen idari para cezası ödeyecek.

Tebliğler 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir